شهروند علی شریفیان: پس از ماه ها که لیبرال ها کاندیدای خود را برای شرکت در انتخابات فدرال برای حوزه اتوبیکو ـ لیک شور برگزیده بودند، اکنون دوباره باید کاندیدای جدیدی برای این حوزه انتخاب کنند. خانم سوزان وات که در ماه نوامبر برای کاندیدایی این حوزه انتخاب شده بود حدود یک ماه پیش بی سروصدا از کاندیدایی انصراف داده استsusan-watts.

گفته می شود لیبرال ها ممکن است جیمز مالونی، عضو پیشین شورای شهر را کاندیدای این حوزه انتخاباتی مهم تورنتو بکنند.

در انتخابات ۲۰۱۱ برنارد تروتیه، کاندیدای حزب محافظه کار توانست با اختلاف ۳۰۰۰ رای به کرسی این حوزه دست یابد. علت کناره گیری خانم سوزان وات اعلام نشده است.