شهروند- علی شریفیان: سی بی سی گزارش داد اداره مالیات کانادا در جواب به درخواستی از این شبکه برای دادن اطلاعاتی، به طور سهوی یک سند ۱۸ صفحه ای حاوی نام صدها کانادایی را برای بخش خبر این شبکه به صورت دیجیتالی ارسال کرده است. این فهرست حاوی اطلاعات بسیار حساس و محرمانه درباره این اشخاص که بیشتر آنها از چهره های مشهور کانادا هستند، بوده است. کسانی همچون ژان کریتین، نخست وزیر

ژان کریتین و مارگارت اتوود از جمله افرادی هستند که اطلاعاتشان منتشر شده است

ژان کریتین و مارگارت اتوود از جمله افرادی هستند که اطلاعاتشان منتشر شده است

اسبق، مارگارت اتوود، نویسنده و شاعر، دنی ارکا، سینماگر، ریچارد پاوند، رئیس کمیته المپیک و … نامشان در این فهرست بوده است.

در سند ارسالی تمام اطلاعات مربوط به این افراد از جمله آدرس خانه، میزان درآمد و بخشودگی مالیاتی که به آنها تعلق گرفته همه و همه ثبت شده است. این اطلاعات مربوط به سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳ می شود. افرادی که نامشان در این فهرست است کسانی هستند که هدایایی مثل دست خط خود یا یک تابلوی نقاشی و مانند اینها را به موزه ها و گالری های کشور داده و از اداره مالیات خواستار بخشودگی مالیاتی شده اند. بر اساس گزارش سی بی سی کمترین بخشودگی مالیاتی برای هدیه ای حدود ۵ هزاردلاری و بزرگترین آن برای هدیه تابلویی ۲۰۰ میلیون دلار بوده که برای یک تابلوی روبنس (پیتر پل روبنس، نقاش آلمانی – قرن ۱۶ و ۱۷) تقاضا شده بوده است. این تابلوی روبن به گالری هنر انتاریو هدیه داده شده است. اداره مالیات در برنامه ویژه بخشودگی مالیاتی خود می تواند تا ۱۳ درصد ارزش هدیه داده شده، به متقاضی، بخشودگی مالیاتی بدهد.

بنا به اطلاعات موجود این نخستین بار نیست که اطلاعات محرمانه به بیرون درز می کند . از اول آوریل تا کنون ۱۶۸ مورد انتشار اطلاعات محرمانه اتفاق افتاده که در ۲۲ مورد آن اداره مالیات کانادا دخالت داشته است. سی بی سی برای حفظ اسرار کسانی که اسامی آنها در این سند ۱۸ صفحه ای بوده، اطلاعات مربوط به امور مالیاتی آنها را محفوظ نگه داشته است. اداره مالیات هم اعلام کرده در اولین فرصت به این افراد در مورد اشتباهی که شده اطلاع داده خواهد شد.