شهروند علی شریفیان: هفته گذشته اداره آمار کانادا بر اساس بررسی وضعیت اقتصادی کشور در سه ماه جولای، اگوست و سپتامبر، گزارش داد میزان تولید ناخالص ملی کانادا GDP به دو هشت دهم درصد رسیده است. این در حالی است که اقتصادانان و کارشناسان پیش بینی کرده بودند که در این سه ماهه این نمودار به دو و یک دهم درصد برسد. بانک مرکزی کانادا هم پیش بینی کرده و انتظار داشت که رشد ناخالص ملی کانادا به دو و یک دهم درصد برسد.

tradeاداره آمار علل اصلی این افزایش را بالارفتن میزان صادرات کشور و همینطور افزایش قدرت خرید مردم دانسته است. در سه ماهه مورد نظر صادرات کانادا چهار و چهاردهم درصد افزایش داشته است . قسمت عمده ای از این صادرات نفت بوده است .

در مقایسه اما ایالات متحده آمریکا، شریک اقتصادی اول کانادا یک هفته پیش از انتشار این گزارش خبر از رشد ناخالص ملی آن کشور به میزان سه و نه دهم درصد داده است و با این ترتیب رشد ناخالص ملی کانادا به خوبی آنچه می تواند باشد، نیست.