شهروند ـ علی شریفیان: با اینکه گروه زیادی از مردم دست کم یک هفته تا ده روز در شروع سال نو تعطیلی دارند و گروهی هم مرخصی سالانه شان در فصل زمستان و همزمان با کریسمس و سال نو است، اما اکثریت آنها قصد رفتن به تعطیلات ندارند. علت این امر گرانی خرج مسافرت و پیچیدگی های امنیتی سفر با هواپیما ذکر می شودpearson1.

سایت سی تی وی در این زمینه نظرسنجی از کاربران خود انجام داده است. از ۳۹۰۵ نفری که در این نظرسنجی شرکت کرده اند، تنها ۱۰۰۴ نفر یا ۲۶ درصدشان پاسخ داده اند که در تعطیلات سال نو سفر خواهند کرد در حالی که ۲۹۰۱ نفر، ۷۴ درصد یا اکثریت شرکت کنندگان گفته اند که قصد سفر در سال نو ندارند.