خبرگزاری هرانا ـ براساس شاخص جهانی سازمان ملل، ایران رسماً در وضعیت «بحران شدید آب» قرار گرفت.

به گزارش هرانا به نقل از تسنیم؛ براساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران، حجم کل ریزش های جوی از مهر ماه ۱۳۹۱ لغایت پایان شهریور ماه ۱۳۹۲ (سال آبی ۱۳۹۱-۹۲) به میزان ۲۳۸. ۶ میلی متر بود که در مقایسه با میانگین دوره بلندمدت ۲. ۱ درصد کاهش و در مقایسه با سال آبی گذشته ۱۷ waterدرصد افزایش نشان می‌دهد.

بررسی تحولات منابع آب در کشور نشان می دهد که تحت تاثیر کاهش بارندگی نسبت به روند بلندمدت، مدیریت ناکارآمد منابع آب و همچنین بهره برداری بی رویه از منابع آب، کاهش منابع آب زیرزمینی تشدید شده است.

بر اساس گزارش تحولات اقتصاد ایران در سال ۹۲، در صـورت عدم اصلاح رویکردهای مدیریت به ویژه در حوزه کشاورزی کـه بیش از ٩٠ درصد از مصرف آب در کشور را به خود اختصاص می‌دهـد، تشدید بهره برداری از منابع آب زیرزمینی، خشک شدن و شور شدن منابع آب زیرزمینی، فرونشست دشتها، افزایش کسری تراز بازرگانی بخش کشاورزی، آسیب پذیری امنیت غذایی و تاثیرپذیری شاخص های امنیتی و اقتصادی دور از انتظار نمی باشد.