طبق سنت هرساله، ۲۹ و ۳۰ سپتامبر از ساعت ۱۱ صبح تا ۵ بعدازظهر نمایشگاه نقاشی و مجسمه و هنرهای دستی ۳۷ هنرمند تورنتویی در شش منطقه به معرض نمایش و فروش گذاشته می شود.

در نمایشگاه امسال شش هنرمند ایرانی نیز حضور دارند. ناهید مرندی، رضوان مینویی، مهنوش مودون پور، کسرا کیایی، Stella Sunadokht  و میلا هندی نژاد آثار خود را به نمایش می گذارند.

نمایشگاه نقاشی های ناهید مرندی در استودیوی خانگی او واقع در ۶۵ خیابان بن بری برگزار می شود و پنج نقاش دیگر در نمایشگاه ادواردز گاردن واقع در شماره ۷۷۷ خیابان لارنس شرقی تقاطع لزلی کارهایشان را به نمایش گذارده اند.

برای حضور در نمایشگاه ناهید مرندی با شماره تلفن ۱۹۴۱-۴۴۵-۴۱۶ تماس بگیرید و از سایت او دیدن کنید:

www.nahidart.com