شهروند- علی شریفیان: دیوید جانستون، فرماندار کل کانادا در پیام سال نوی David-Johnstonخود که روز دوشنبه به صورت ویدیویی در ریدو هال، اقامتگاه رسمی اش ضبط و منتشر شده از کانادایی ها خواسته است در سال ۲۰۱۵ به انجام کارهای داوطلبانه بپردازند.

جانستون در پیام خود خاطرنشان کرده مهم نیست که چگونه اما کار داوطلبانه بکنید. دیوید جانستون که ورزشکاری قدیمی است و زمانی کاپیتان تیم هاکی دانشگاه هاروارد بوده، همچنین از مردم خواست ورزش کنند و در فعالیت های ورزشی در رویدادهای ورزشی که کانادا در سال ۲۰۱۵ برگزار می کند، شرکت کنند. کانادا در حال حاضر مشغول برگزاری مسابقات جهانی قهرمانی هاکی جوانان است و قرار است در سال ۲۰۱۵ چند مسابقه بزرگ ورزشی از جمله جام جهانی فوتبال زنان، بازی های پان ام، مسابقات قهرمانی جهان «کورلینگ» و بیست و پنجمین دوره مسابقات ورزشی کانادا را برگزار کند.