شهروند- علی شریفیان: بنا به گزارش خبرگزاری کانادا و به نقل از وزیر حمل و نقل استیون دل دوکا، با توجه با رشد فزاینده استفاده از خودروهای برقی، دولت انتاریو با همکاری ۲۷ شرکت خصوصی طرحی در دست اجرا دارد که در فاز اول ۲۵۰ پمپ شارژ الکتریسیته در نقاط مختلف برای خودروهای برقی احداث کند.

دل دوکا توضیح داده که تا سال ۲۰۱۷ این پمپ ها در کنار بزرگراه ها، شهرهای مختلف، مناطق مسکونی ساخته خواهند شد.

Charger_PowerStream

هزینه احداث این پمپ ها از محل بودجه انرژی سبز تامین می شود.