Farhad-Farsadi-n

همانگونه که مستحضر هستید جامعه محققان بیمه قبل از اینکه واقعه ای به وقوع بپیوندد بایستی ریسکش را بررسی (اندازه گیری) و از نظر بار مالی ارزشیابی نمایند تا قادر باشند برایش پوشش بیمه مناسبی تهیه کنند. در این راستا جامعه بیمه گران کانادا مطلبی را منتشر کرده که می تواند برای همه شما خوانندگان محترم جالب توجه باشد و آن هم پیش بینی ریسک های آتی است (طی ۱۰ سال آینده) که برایش در حال تهیه بیمه نامه هستند.

تحقق هر ریسکی از دو جنبه حایز اهمیت است اول این که تواترش چقدر است(احتمال وقوع این حادثه تا چه حد ممکن می باشد) دوم این که شدتش چه مقدار بررسی می شود یعنی اگر این ریسک تبدیل به بالفعل شد آثار زیانبار آن چه مقدار است (چه مقدار از نظر مالی مستقیم و چه مقدار غیر مستقیم قادر است ضرر و زیان مالی ایجاد کند).

۱- تواتر ریسک: اولین ریسکی که بسیار احتمالش وجود دارد برخورد نهادهای اقتصادی است که در کشورهای متفاوت به صورت غول های اقتصادی وجود دارند و مدیریت بخش های بزرگی از دولت و موسسات مالی خصوصی را رهبری می کنند. بعد از گذشت حدود ۲۵ سال از فرو ریختن دیوار برلین و یکی شدن آلمان شرقی و غربی و به دنبال آن متحد شدن اروپا به صورت یک واحد اقتصادی و شاید در آینده نه چندان دور واحد سیاسی مشترک حالا بحث و جدل های زیادی بر سر منافع به خطر افتاده شرکت های خاصی باعث ایجاد هرج و مرج در مناطق مختلف دنیا شده است. سرفصل این موارد را می توان به قرار ذیل نام برد:

۱-۱- ریسک های جغرافیایی که منشاء آن به دست آوردن بازارهای جدید و یا ریسک از دست دادن بازارهای قدیمی است. بیمه عدم النفع که برای موسسات بزرگ اقتصادی طراحی می شود. هم اکنون موسسه تارگت آمریکا بعد از گذشت ۲ سال در حال ترک بازار کانادا است.

۱-۲-ریسک های طبیعی که منشاء آن تغییر و تحولات هوا و جو زمین می باشد. این مورد در سال های اخیر هم نظر صاحب نظران را به خود جلب کرده بود ولی رشد توفان و سونامی و گردباد و زلزله در ۱۰ سال آتی به تواتر بیشتری پیش بینی می شود.

۱-۳-ریسک ورشکستگی دولت ها و نهادهای حمایتی که در حال حاضر پشتوانه موسسات مالی و اقتصادی خصوصی را به عهده دارند.

۱-۴-ریسک حمله سایبری (هک کردن کامپیوترهای مادر) به مراکز کامپیوتر اصلی از قبیل برق- گاز و آب و پالایشگاه ها و مراکز و نهادهای اقتصادی از قبیل بانکها و شرکت های بیمه.

۱-۵-ریسک بی کاری که بر اثر ورشکستگی چند موسسه بزرگ چند ملیتی ممکن است اتفاق بیفتد و در آن واحد جمعیت بی شماری بی کار شوند.

۲- شدت ریسک :ریسک هایی که برشمرده شد احتمال تحقق دارد و آثار زیانبار آن زیاد است، ولی ریسک هایی که در ذیل نام برده می شود احتمالش کم است ولی اگر تحقق یابد آثار زیانبار آن مهلک است.

۲-۱- کم آبی ـ تصور یک کشور یا زمین کم آب را تا به حال کرده اید؟ بعضی از جوامع معتقدند جنگ های آتی بر سر آب است و کم آبی باعث بیشترین ترس نسل های آتی است.

۲-۲- رشد بیماری های واگیردار در سال های اخیر بسیار شدت داشته و نگرانی های بیشماری را در پی داشته است، در ۱۰ سال آتی این ریسک در صنعت بیمه بسیار مورد توجه است چرا که اگر هر بیماری به صورت اپیدمی اعلام شود پوشش بیمه به حالت تعلیق برای افراد سالم در می آید و از این رو محققان در حال پیدا کردن چاره هستند.

۲-۳- سلاح های کشتار دسته جمعی در مرکز توجه قرار دارد.

۲-۴- بی حاصل شدن و غیر عملی اعلام شدن مراکز تحقیقاتی که در حال حاضر بزرگترین امید انسان به آینده است. این مراکز در زیر دریا و در جو زمین درست شده و از ۱۰ سال قبل به صورت جدی در حال تحقیق برای حفظ بقای بشریت است.

امید است همه اینگونه تحقیقات مثمر ثمر بوده و اقلا بشر با دست خود خود را نابود نکند.

* فرهاد فرسادی بروکر خبره و رسمی کانادا با سابقه تدریس بیمه در دانشگاه ها است.

farsadi@insurefar.com