شهروند علی شریفیان: صبح پنجشنبه هفته گذشته، ۲۱ ژانویه استفان پولوز، رئیس بانک مرکزی کانادا نرخ بهره پایه را به میزان ۲۵ صدم درصد کم کرد و آن را به ۷۵ صدم درصد کاهش داد. نرخ بهره پایه که اساس امور بانکی کشور است در کانادا از سپتامبر ۲۰۱۰ تاکنون ثابت و یک درصد بوده است. این تصمیم موسسات مالی، اقتصاددانان و کارشناسان امور مالی را شگفت زده کرد. هیچ کس به هیچ شکلی پیش بینی نکرده بود که نرخ بهره پایه کاهش یابد. آنچه مسلم و روشن می نماید این کاهش ناگهانی به دلیل نگرانی کانادا از سقوط قیمت نفت و تاثیر بهای نفت بر اقتصاد کانادا صورت گرفته است. استفان پولوز در سخنان خود به خوبی این امر مهم را توضیح داد. رئیس بانک مرکزی کانادا همچنین در گزارش تحلیلی خود توضیح داد بر خلاف آنچه پیش بینی کرده بودیم رشد اقتصادی کشور امسال تنها ۱/۲ درصد خواهد بود و باید انتظار داشته باشیم در نیمه دوم هم به همین ترتیب ادامه یابد و در سال ۲۰۱۶ به ۴/۲ درصد افزایش پیدا کند. با اعلام نرخ بهره پایه تازه، لونی هم بلافاصله به میزان یک سنت و نیم ارزش خود را از دست داد و به حدود ۸۰ سنت ارزش دلار آمریکا رسید. آخرین بار در ماه آوریل ۲۰۰۹ ارزش دلار کانادا تا به این اندازه سقوط کرده بود. درک بورلتون، کارشناس اقتصادی بانک تی دی در ارتباط با کاهش نرخ بهره پایه به سی بی سی گفت :«این نشان می دهد که کانادا به

استفان پولوز رئیس بانک کانادا

استفان پولوز رئیس بانک مرکزی کانادا

شدت نگران کاهش قیمت نفت است.» قیمت هر بشکه نفت از ۱۰۵ دلار در سال گذشته اکنون به حدود ۵۰ دلار آمریکا رسیده است. کاهش نرخ بهره بر ارزش سهام بورس «تی اس اکس»، مرکز و بازار سهام بورس کانادا هم اثر گذاشته است.

استفان پولوز خاطرنشان کرد درآمد دولت از نفت کاهش یافته و شمار فرصت های شغلی در صنایع نفت وگاز تا به همین جا هم کمتر وکمتر شده است. کاهش نرخ بهره قاعدتا باید به نفع کسانی باشد که وام با بهره متغیر گرفته اند، اما این بشرطی است که بانکها نرخ بهره خود را کاهش دهند. با گذشت حدود یک هفته از کاهش نرخ بهره پایه هیچیک از بانک های کانادا نرخ بهره وام های خود را کاهش نداده اند.