شهروند علی شریفیان: نخست وزیر دولت فدرال روز پنجشنبه گذشته در سخنرانی خود در سنت کاترین انتاریو، خطاب به مدیران و صاحبان تجارت های متوسط و کوچک سخنرانی مهمی درباره «کاهش قیمت نفت» و تاثیر آن بر «اقتصاد کانادا» ایراد کرد.

هارپر در قسمتی از این سخنرانی گفت که ما در جهانی زندگی می کنیم که وقایعی اتفاق می افتد که سبب شگفتی ما می شود، اما «این حوادث بر ما اثر نمی گذارد.» نخست وزیر توضیح داد کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کانادا اثر می گذارد و باعث دردسر می شود ولی ما را از طرح های بلند مدت اقتصادی مان منحرف نمی کند. دولت در زمینه امور مالی و اقتصادی خود، روی خط درستی حرکت می کند و در درازمدت خواهیم توانست برنامه هایی که داریم عملی کنیم. درآمد دولت به خاطر کاهش قیمت نفت کم می شود، اما اقتصاد کانادا تنها بر اساس نفت بنا نشده است. هارپر به این پرسش که آیا افزودن Harperنقدینگی در بازار امور مالی برای کمک به رونق اقصادی (در شرایط ارزان شدن نفت) لازم است، پاسخ منفی داد.

هارپر زمانی چنین تفسیری از وضع اقتصاد کشور به دست داده که بانک تی دی در گزارشی گفته کانادا نمی تواند یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار کسری بودجه اش را در سال جاری جبران کند و کسری بودجه آن افزایش یافته و به دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار خواهد رسید.

نخست وزیر همچنین یک روز پس از اینکه بانک کانادا نرخ بهره پایه را ۲۵ صدم درصد کاهش داده است. این کاهش عمدتا به خاطر سقوط قیمت نفت صورت گرفته است. چنین تحلیلی از اقتصاد کشور و دورنمای آن ارائه کرده است.

در این جلسه هارپر در کنار این سخنرانی مهم اعلام کرد شرکت هایی که درآمد کل آنها بین ۵ تا ۱۰ میلیون دلار در سال است واجد شرایط دریافت ۵۰۰ هزار دلار وام ویژه از دولت هستد.