شهروند – علی شریفیان: این هفته آژانس بازرسی و نظارت بر مواد غذایی کانادا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد به علت اینکه چند مورد آنفولانزای مرغی در ایالت های کالیفرنیا،

اورگان و ایداهو دیده و مورد تائید مقامات بهداشتی آمریکا قرار گرفته، ورود ماکیان زنده از طریق مرزهای زمینی، هوایی و polutryدریایی از آمریکا به کانادا تا اطلاع ثانوی ممنوع خواهد بود. در بیانیه آژانس همچنین خاطرنشان شده مواردی هم از آنفولانزای مرغی در مراکز دامپروری آمریکا دیده شده و موضوع تحت بررسی مقامات مسئول نظارت بر مواد غذایی آمریکاست.
این بیانیه به این معناست که کانادایی هایی که از سفر آمریکا به کشور برمی گردند، نمی توانند با خود ماکیان زنده، مرغ، تخم مرغ و یا سفیده تخم مرغ به داخل کشور بیاورند. آژانس بازرسی و نظارت بر مواد غذائی کانادا خاطرنشان کرد که این اقدام از قدم های اولیه مهم برای جلوگیری از ورود آنفولانزای مرغی به کشور و شیوع احتمالی آن در کاناداست.