شهروند علی شریفیان: این هفته موسسه ای به نام World Mayor Project نتایج آرای خود را در مورد بهترین شهرداران جهان منتشر کرد. بر حسب آرای به دست آمده ناهید ننشی شهردار کلگری آلبرتا به عنوان بهترین شهردار جهان انتخاب شد. هدف World Mayor Project بررسی کار شهرداران و تشویق و قدردانی از آنها برای دادن خدمات بهتر به شهروندان است. ناهید ننشی اولین بار در سال ۲۰۱۰ به مقام شهرداری کلگری انتخاب شد. وی اولین شهردار مسلمانی است که به مقام شهرداری یک شهر Naheed-Nenshiآمریکای شمالی رسیده است.

ناهید ننشی در تورنتو به دنیا آمده است. خانواده ی او از تانزانیا به کانادا مهاجرت کرده است. ننشی در انتخابات ۲۰۱۳ با درصد خیره کنند ۷۴ درصد دوباره به مقام شهرداری رسید.