به گزارش تورنتو استار مورخ ۱۰ نوامبر، نمایندگان اتحادیه های دانشجویی، کارمندان بخش اداری، خدمه و اساتید تمام وقت دانشگاه یورک برای اعلام حمایت خود  …


شماره ۱۲۰۳ ـ پنجشنبه ۱۳ نوامبر  ۲۰۰۸


 

به گزارش تورنتو استار مورخ ۱۰ نوامبر، نمایندگان اتحادیه های دانشجویی، کارمندان بخش اداری، خدمه و اساتید تمام وقت دانشگاه یورک برای اعلام حمایت خود از کارمندان نیمه وقت این دانشگاه، به اعتصاب کنندگان پیوستند و بدین منظور در برخی دانشکده های حومه شهر نیز کلاسهای درس به حالت تعویق درآمدند.


 

پرفسور لیوی ویسانو استاد جامعه شناسی و نایب رئیس انجمن دانشکده های دانشگاه یورک بیان می کند:«اگر بخواهم صادقانه صحبت کنم، این قبیل اعتصاب ها برای من خوشایند نیست، زیرا در این میان دانشجویان بیش از همه متضرر می شوند. یک صحنه تراژدی را در نظر بگیرید که دو طرف دعوا هیچ مذاکره یا مصالحه ای ندارند و این حادثه دقیقا وسط یک ترم تحصیلی رخ داده است. من قصد دفاع یا سرزنش کردن هیچ یک از طرفین دعوا را ندارم، لیکن این مقوله برای هیچ یک از طرفین سودی در بر نخواهد داشت».


 

اتحادیه کارمندان ۳۹۰۳ کانادا که شامل ۳۳۵۰ نفر استادیار، استادیار فارغ التحصیل و کارمند قراردادی است، به دلیل نارضایتی از عدم وجود امنیت شغلی و اعتراض به دستمزدها و مزایا، از روز پنجشنبه گذشته کار خود را ترک کردند و تاکنون در حالت اعتصاب به سر می برند.

دانشگاه برای سه سال گذشته افزایش ۲۵/۹ درصدی حقوق پیشنهاد داده بوده، لیکن با عدم انجام آن ترجیح می دهد در میانه های نوامبر و روزهای پایانی ترم جاری، حدود ۵۰ هزار دانشجو را در برزخ قرار دهد و کلاسها را به حالت تعلیق درآورد.


 

سخنگوی اتحادیه کارمندان کانادا(CUPE 3903) در مصاحبه مطبوعاتی خود اعلام کرد:«اگر دانشگاه وضعیت ما را تغییر دهد ما به سر کلاس هایمان بازمی گردیم». از این رو یورک برای دستیابی به این هدف اتحادیه ها را تحت فشار قرار داده است. در پی این مهم اتحادیه اساتید دانشگاه یورک تصمیم دارد هر ساله وضعیت اشتغال برخی اساتید را از نیمه وقت به تمام وقت تغییر دهد. الکس بیلیک سخنگوی دانشگاه یورک به خبرنگاران گفت:«من در باب جزئیات حرفی نمی زنم، لیکن تاکنون اتحادیه های دیگر پاسخی صریح به درخواست دانشگاه نداده اند. در هر صورت یورک تمایل دارد در اسرع وقت به این اوضاع نابسامان، سر و سامانی دهد».