دکتر رضا مریدی عضو پارلمان اونتاریو، روز ۷ نوامبر به نمایندگی از سوی دیوید کاپلان، وزیر بهداشت انتاریو اعلام کرد:«دولت انتاریو بودجه ۷/۳ میلیون دلاری برای …


شماره ۱۲۰۳ ـ پنجشنبه ۱۳ نوامبر  ۲۰۰۸


 

دکتر رضا مریدی عضو پارلمان اونتاریو، روز ۷ نوامبر به نمایندگی از سوی دیوید کاپلان، وزیر بهداشت انتاریو اعلام کرد:«دولت انتاریو بودجه ۷/۳ میلیون دلاری برای بازسازی و توسعه بیمارستان مرکزی یورک تخصیص داده است».

رضا مریدی نماینده مجلس انتاریو

برنامه بازسازی بیمارستان به دو مرحله تقسیم شده است. مرحله اول که مهمترین بخش آن را در بر می گیرد شامل تعمیر و بازسازی بخش اورژانس، درمانگاه، بخش ایمنی، اعصاب و روان، تشخیص بیماری، مدیریت و بسیاری از امور کلیدی بیمارستان می شود. این مرحله تا تابستان ۲۰۰۹ تکمیل خواهد شد. در مرحله دوم این طرح عملیات مرحله اول پشتیبانی شده و سرمایه گزاری برای افزایش ظرفیت بخش درمانی صورت خواهد گرفت.

در مرحله دوم طرح یاد شده، دولت انتاریو بویژه وزارت بهداشت و درمان به نظرات و خواسته های اعضای کامیونیتی ها و مردم منطقه نیاز دارد تا با مشارکت همشهریان و مردم منطقه به نیازها و توقعات مراجعان توجه خاص مبذول شود. در این مرحله با یک نگاه کلی به خواسته های بیماران و خانواده هایشان، به بیماران اطلاعات مفیدی عرضه خواهد شد و از سوی دیگر تحقیقات پزشکی بیشتر شده و بخش آموزشی فعال تر عمل خواهد کرد.


 

دکتر مریدی در این باب اظهار کرد:«ما مشتاقانه سعی می کنیم بودجه بیشتری را به بیمارستان مرکزی یورک تخصیص دهیم. این قبیل پروژه ها لیست انتظار بیماران را کوتاه تر می کند و امکان دسترسی خانواده ها به خدمات درمانی را افزایش می دهد».

دیوید کاپلان نیز بیان کرد:«دولت ما در تسهیل و توجه به خدمات درمانی و بهداشتی شهرت زیادی به دست آورده است و این بودجه به بیمارستان کمک می کند تا به نیازهای جمعیت رو به افزایش ناحیه یورک پاسخ دهد».


 

دیوید بانیستر استاد دانشگاه یورک و عضو هیئت معتمد بیمارستان گفت:« مرحله دوم طرح ما منوط به شناخت بیشتر از کامیونیتی ها و نیاز آنهاست. با آموزش دادن به افراد و طرح افزایش مراقبت ها نیاز به بستری شدن کمتر خواهد شد».

بروس هاربر مدیر بیمارستان مرکزی یورک اظهار کرد:«تا بهار ۲۰۰۹ با تغییرات زیادی در بیمارستان روبرو خواهیم بود. این تغییر و تحولات بسیار خوشایند است و ما را برای رسیدن به فاز دوم که منتهای آرزوی تمامی کارکنان بیمارستان است، نزدیک تر می کند. ما تمام سعی خود را می کنیم و برای بهترین بودن در منطقه حتی از لحظه ای غفلت نمی کنیم».


 

بیمارستان یورک علاوه بر شهرت زیادی که در بخش پزشکی هسته ای به دست آورده در بخش دیالیز، اعصاب، درمان خشونت های خانگی و جنسی، جراحی مغز، رفتار درمانی و اوتیسم پیش دبستانی نیز فعالیت شایان ذکری دارد. دولت انتاریو قصد دارد تا سال ۲۰۱۰ با افزایش جمعیت، یک بودجه پنج بیلیون دلاری به بخش درمان کل استان تخصیص دهد.