شهروند- علی شریفیان: هفته گذشته هر هفت قاضی دادگاه عالی کانادا به اتفاق درخواست انجمن آزادی خواهان بریتیش کلمبیا مبنی بر قانونی دانستن مرگ خودخواسته به کمک پزشکان را به تصویب رساند و به آن رای مثبت داد.

با اعلام خبر قانونی بودن خودکشی با کمک پزشکان، گروهی آن را خبری بسیار خوشحال کننده خوانده و می گویند وقتی کسی رنج می برد، درد می کشد و درمانی هم برای بیماری او وجود ندارد این حق اوست که با کمک گرفتن از death-with-dignityپزشکان و با تصمیم خود به زندگی شان خاتمه بدهد. گروهی هم با رای دادگاه عالی کانادا مخالف هستند. قضات دادگاه عالی کانادا خودکشی به کمک پزشکان را به صورت مشروط قانونی اعلام کرده اند.

مدتهاست این بحث در کانادا در جریان بوده و رای گیری و رسیدگی به دادخواست ارائه شده حدود یک سال به طول انجامیده است. از حالا که این رای صادر شده دست کم یک سال طول می کشد تا مقدمات اجرای آن فراهم شود و عملا انجام شود. قبل از دادگاه عالی، چندی پیش مجلس ملی کبک به اتفاق آرا خودکشی به کمک پزشکان را قانونی اعلام کرد. پیش از این چند کانادایی که قصد پایان دادن به زندگی خود را داشتند به سوئیس سفر کرده و در آنجا با کمک پزشکان به زندگی خود پایان دادند.

سوئیس یکی از کشورهایی است که در آنجا هم به صورت مشروط خودکشی به کمک پزشکان مدتی است قانونی شده است.