شهروند- علی شریفیان: روز دوشنبه در حالی که شش روز از کناره گیری جان برد از مقام مهم وزارت امور خارجه و بطور کلی دولت هارپر و سیاست گذشت، استفن هارپر، نخست وزیر دولت محافظه کار فدرال کابینه خود را به شکلی محدود ترمیم کرد.

هارپر راب نیکلسون را به جانشینی جان برد منصوب کرد و جیسون کنی را جانشین نیکلسون به وزارت دفاع منصوب کرد. جیسون کنی همچنان مسئولیت وزارت چندفرهنگی را برعهده خواهد داشت. پولی ایور هم وزارت کار و

از راست: پولیور، راب نیکلسون، جیسون کنی

از راست: پولی ایور، راب نیکلسون، جیسون کنی

توسعه اجتماعی را از جیسون کنی تحویل گرفت و در کنار مقام تازه، وزیر مسئول اصلاحات دموکراتیک هم باقی خواهد ماند.

از سال ۲۰۰۶ که هارپر به نخست وزیری کانادا رسیده، جیسون کنی چهارمین وزیر دفاعی است که برای کابینه اش انتخاب می کند. پس از روشن شدن جانشین جان برد و سایر تغییرات کابینه، توماس مولکر در انتقاد از منصوبات تازه نخست وزیر به رسانه ها گفت وزیر امور خارجه یکی از وزرای کلیدی هر کابینه ای است و راب نیکلسون قادر نخواهد بود وظیفه اش را در این مقام خوب انجام دهد برای اینکه زبان فرانسه برای کار وزیر امور خارجه در صحنه بین المللی بسیار مهم است که اتفاقا این زبان یکی از دو زبان رسمی کشور است، اما راب نیکلسون فرانسه نمی داند.

بحث ها و گمانه زنی ها درباره علت استعفای جان برد هنوز در رسانه ها و محافل سیاسی ادامه دارد.