شهروند- علی شریفیان: رائف بداوی ۳۲ ساله، وبلاگ نویسی است که به جرم توهین به مقدسات اسلام و خاندان سلطنتی سعودی به مدت ۱۰ سال و ۱۰۰۰ ضربه شلاق محکوم شده و اکنون مدتی است که در عربستان زندانی است. انصاف حیدر همسر این وبلاگ نویس اکنون به عنوان پناهنده همراه با سه فرزندشان در کبک بسر می برد.

انصاف حیدر روز پنجشنبه هفته گذشته به پارلمان رفته و با گفت وگو با نمایندگان همه احزاب همراه با آنها از استفن هارپر، نخست وزیر دولت فدرال درخواست کرده که خود به طور مستقیم کمک کند تا مجازات رائف بداوی متوقف شود

انصاف رحیم

انصاف حیدر

و عربستان سعودی این وبلاگ نویس را آزاد کند.

قرار است به رائف بداوی جمعه هر هفته ۵۰ ضربه شلاق به عنوان قسمتی از مجازاتش زده شود، اما فقط یک هفته این مجازات اجرا شد و برای بار دوم وضعیت جسمی بداوی مناسب نبود. همسر وی برای خبرنگاران رسانه ها توضیح داده خوردن ۵۰ ضربه شلاق بسیار دشوار و از توان آدمی خارج است.

اروین کوتلر، وزیر پیشین دادگستری و نماینده حزب لیبرال گفته است عربستان باید به تمام منشورهای حقوق بشر که آنها را امضا کرده احترام بگذارد. از سوی دیگر عفو بین الملل اعلام کرده که توماری با ۱۵۰ هزار امضا برای آزادی رائف بداوی تهیه کرده است. طرقی ال فیصل یکی از شاهزادگان خاندان سعودی قرار است تا چند روز دیگر به کانادا سفر کند.