شهروند- علی شریفیان: شبکه سی تی وی در سایت خود از مردم پرسیده آیا شما هزینه هایی که برای جنگ با دولت اسلامی در عراق می شود را تائید می کنید؟ از ۴۱۰۳ نفر که در این نظرسنجی شرکت کرده اند۲۹۳۱ نفر ۷۱ درصد این هزینه ها را تایید کرده و ۱۱۷۲ نفر یا ۲۹ درصد با آن مخالفند.

jetماموریت ارتش کانادا در عراق تاکنون ۱۲۲ میلیون دلار هزینه داشته است. این ماموریت قرار است شش ماهه باشد، اما احتمال ادامه آن وجود دارد.