شهروند- حامیان حقوق افراد متعلق به جامعه LGBTQ از سازمان بهداشت کانادا می خواهند سیاست هایش را درباره ی اهدای خون تغییر دهد. سیاست های کنونی مانع اهدای خون توسط مردان همجنسگرا و زنان تراجنسگرا است.

طبق قوانین فعلی، همجنسگراها، دوجنسگراها و دیگر مردانی که با مردان رابطه جنسی دارند، مجاز نیستند ظرف سه ماه از داشتن رابطه جنسی با یک مرد خون اهدا کنند. کاترین جنکینز، زن تراجنسگرایی که در ونکوور زندگی می کند، معتقد است که این سیاست نسبی است و عرصه را بر جامعه LGBTQ تنگ می کند.

جنکینز می گوید مهم نیست که چه کسی را دوست دارم و چه کسی را انتخاب می کنم، خون من در مقایسه با دیگر مردمان کثیف نیست. زنان تراجنسگرا که تحت عمل جراحی جنسیت قرار گرفته اند به مدت سه ماه پس از جراحی نمی توانند خون اهدا کنند. زنان تراجنسگرا که عمل جراحی نداشته اند، نمی توانند خون اهدا کنند، مگر اینکه در مدت سه ماه با یک مرد رابطه جنسی نداشته باشند. سازمان بهداشت کانادا می گوید دوره انتظار براساس داده های مربوط به انتقال HIV در نظر گرفته شده است. در سال ۲۰۱۷، مرکز بیماری های واگیر و کنترل عفونت گزارشی را منتشر کرد که نشان می داد همجنسگراها، دوجنسگراها و دیگر مردانی که با مردان رابطه جنسی دارند تقریبا ۴۶.۴ درصد از کل موارد HIV گزارش شده در بزرگسالان را تشکیل می دهند.