شهروند علی شریفیان: مدیران دانشگاه ریرسون از اولیویا چاو، نماینده سابق پارلمان کانادا، عضو پیشین شورای شهر تورنتو و کاندیدای شهرداری بزرگشهر تورنتو دعوت کرده اند که به عنوان استاد میهمان در دانشکده هنر و علوم اجتماعی این دانشگاه، تدریس کند. اولیویا چاو در عکس العمل به این دعوت گفته است که این مایه chowخوشحالی منست که با جوانان کار کنم.

همسر چاو، زنده یاد جک لیتون، رهبر درگذشته ان دی پی و یکی از برجسته ترین سیاستمداران تاریخ معاصر کانادا، پیش از اینکه به عضویت شورای شهر تورنتو انتخاب شود، مدتی در همین دانشکده این دانشگاه تدریس می کرده است.