شهروند – بعد از سپری کردن سه زمستان عجیب و غریب، زمستان هایی بسیار سرد مانند سال ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵ و یا بسیار گرم مانند سال ۲۰۱۶، انتظار آن می رود که امسال زمستانی کلاسیک و نمونه ی اصیل یک زمستان کانادایی را پیش رو داشته باشیم. به پیش بینی هوا شناسی کانادا، زمستان ۲۰۱۷ زمستانی است که باید از کانادا انتظار داشته باشیم، دمای هوای سرد و  برف و باد به اندازه.

برخلاف سال گذشته که در بخش ورزش های زمستانی به دلیل کمبود برف به مشکلاتی برخورد کردیم انتظار آن می رود که امسال بارش برف خوبی برای انجام ورزش های زمستانی داشته باشیم و این خبر خوشی برای علاقمندان به این ورزش هاست.

snow-winter

سازمان هواشناسی می گوید که آمریکای شمالی هم اکنون تحت تاثیر پدیده ی هواشناسی “لا نینا” است که نقطه ی مقابل “ال نینو” است که پارسال شاهد آن بودیم. بر اساس این تغییرات امسال زمستانی طبیعی را پیش رو خواهیم داشت و واژه ی طبیعی به معنی گرم نیست به معنی سرمایی است که در گذشته کانادا در زمستان ها به خود می دیده؛ زمستانی پربرف و سرد.