york-strike

شهروند علی شریفیان: روز دوشنبه این اعتصاب در حالی که برف می بارید در سه پردیس مرکز شهر، می سی ساگا و اسکاربرو آغاز شد. روز جمعه اعضای اتحادیه دستیار مدرسان دانشگاه تورنتو تقریبا به اتفاق آرا قرارداد پیشنهادی تازه دانشگاه را رد کرده و مفاد آن را نپذیرفتند. ۷۰۰۰ دستیار دانشگاه تورنتو عمدتا به خاطر دستمزد پائین و نداشتن امنیت شغلی دست به اعتصاب زده اند. ارین بلک، رئیس اتحادیه دستیاران می گوید دستمزد دریافتی ما به اندازه زیر خط فقر است. با این ترتیب بسیاری از کلاس ها و همینطور جلسات تدریس خصوصی دانشگاه تورنتو تعطیل شدند. گروهی از دانشجویان از این اعتصاب پشتیبانی کرده و عده ای هم نگرانند کار تهیه تحقیقات و پژوهش های تئوری و عملی درسی شان به موقع تمام نشود و تحصیلشان بیش از آنکه باید طول بکشد. دستیار مدرسان و دیگر کارکنان قراردادی دانشگاه یورک در چند روز گذشته چشم به حرکت و اقدامات همکارانشان داشته اند.

از ۳۷۰۰ نفر عضو اتحادیه کمک مدرسان دانشگاه یورک ۷۱ درصد به قرارداد پیشنهادی روسا و مدیران رای منفی دادند و آنها هم از روز سه شنبه اعتصاب خود را شروع کرده اند. در حالی که اعتصاب در این دو دانشگاه بزرگ و اصلی انتاریو شروع شده و ادامه دارد تیمی از سوی اتحادیه های هر دو دانشگاه در حال مذاکره با مقامات مسئول هستند. گستره اعتصاب دانشگاه یورک به حدی بوده که تمامی کلاس های درس این دانشگاه به کلی تعطیل شده اند. مقامات دانشگاه یورک و از جمله محمود شکوری رئیس این دانشگاه می گوید (نقل به مضمون) کاملا خواست دستیاران را درک می کنم. دانشگاه هر کاری که بتواند در تامین نظرات آنها می کند اما این جای تاسف دارد که با توجه به بودجه ای که از دولت می گیریم، کار بیشتری از دست ما بر نمی آید.