شهروند علی شریفیان: منتقدان سیاست های مهاجر و پناهنده پذیری کانادا می گویند در ۳۰ سال گذشته بر اساس آمار و ارقام به دست آمده و موجود پناهندگانی که به کانادا آمده اند بیشتر از مهاجران میلیونر که بر اساس برنامه جذب سرمایه، اقامت و شهروندی کانادا را به دست آورده اند، مالیات داده و می دهند.

یان یونگ، روزنامه نگار چینی تباری که برای یک نشریه چینی در ونکوور کار می کند در مصاحبه با یک برنامه رادیو سی بی سی با ارائه آمار و ارقامی که از وزارت شهروندی و مهاجرت به دست آورده این واقعیت را توضیح داده taxtimeاست.

بنا به گفته این روزنامه نگار تنها گروه کوچکی از مهاجران میلیونر مالیات پرداخته اند. این مهاجران با سپردن ۴۰۰ هزار دلار که بعدا به ۸۰۰ هزار دلار افزایش یافت به کانادا آمده اند.

۱۸۰ هزار نفر از سال ۱۹۸۰ تا سال گذشته که این برنامه به وسیله دولت لغو شد، توانسته اند به کانادا بیایند و بعد از چند سال شهروندی کانادا را دریافت کنند. از این شمار تنها ۳۹ درصد آنها مالیات داده اند و این در حالی است که ۶۶ درصد پناهندگان پس از جذب در جامعه کانادا مالیات داده اند. متوسط درآمد سالانه پناهندگان ۳۰ هزار دلار بوده است.

مهاجران میلیونر به طور متوسط درآمد سالانه خود را بین ۱۸ تا ۲۵ هزار دلار اعلام کرده اند. این میزان درآمد مالیات مستقیم ندارد. موضوع قابل توجه اینکه مهاجران میلیونر در گرانترین خانه های کانادا که قیمت آنها بین یک تا دو میلیون دلار است، زندگی می کنند و از ثروتی که دارند برای گذران زندگی بسیار عالی استفاده می برند. یونگ می گوید درصد کمی از این میلیونرها بعد از اخذ شهروندی در کانادا می مانند و علت نپرداختن مالیات آنها اینست که درآمدی که در جاهای دیگر دنیا به دست می آورند به اداره مالیات اعلام نمی کنند.