شهروند علی شریفیان: از روز جمعه هفته گذشته بازرسی دفاتر دبیرکل و معاون اتحادیه پلیس استانی انتاریو با کسب اجازه ویژه از دادگاه عالی انتاریو شروع شده است. همچنین آر سی ام پی قصد دارد دیگر دفاتر این اتحادیه را هم در جریان یک سری تحقیقات جنایی بازرسی کند.

پیش از شروع بازرسی این دفاتر جیم کریستی، دبیرکل اتحادیه و مارتین بین معاون او به طور داوطلبانه به مرخصی رفته اند. یک مقام پلیس آر سی ام پی به خبرنگاران گفته است ما شکایاتی درباره عملکرد پلیس استانی دریافت کرده ایم و پس از کسب اجازه بازرسی تحقیقاتی جنایی خود را با بازرسی و جستجوی دفاتر اتحادیه پلیس استانی انتاریو شروع کرده ایم.

این مقام بدون هیچ توضیحی گفت ما امیدواریم نتیجه این تحقیقات سبب آن شود که بعضی از اعضا و مقامات پلیس استانی داوطلبانه از کار کناره گیری کنند. او خاطرنشان کرد که هنوز هیچکس در مظان اتهام نیست و هیچ توضیحی هم policeدرباره خلاف های انجام شده احتمالی و شکایاتی که شده نداد.

از سوی دیگر انجمن پلیس استانی انتاریو روز سه شنبه با انتشار بیانیه ای خبر از این بازرسی ها داد و اعلام کرد که ما در جریان تحقیقات آر سی ام پی همکاری کاملی با آنها داریم. آر سی ام پی در این تحقیقات دنبال شواهدی می گردد که احتمال داده شده که در دفاتر مقامات اتحادیه ما پیدا کند.

مقامات دولت انتاریو هیچگونه اظهار نظری درباره این تحقیقات نکرده اند. هنوز معلوم نیست و اعلام نشده که این تحقیقات چه زمانی به پایان خواهد رسید اما گفته می شود که نتایج آن به اطلاع مردم انتاریو خواهد رسید.