شهروند علی شریفیان: روز دوشنبه دنی کودر، شهردار مونترال در یک همایش اعلام کرد ما به زودی مرکزی برای جلوگیری از افراطی شدن کسانی که در معرض این خطر قرار دارند، تاسیس خواهیم کرد. این مرکز که در نوع خود اولین مرکز در کانادا خواهد بود، مرکز محلی است که به پلیس، خانواده ها و مسئولان آموزش و پرورش کمک خواهد کرد تا از افراطی شدن نوجوانان و جوانانی که احتمال گرایش به افراطی شدن در آنها می رود، جلوگیری کنند.

ماموران مسئول امور امنیت عمومی و همینطور گروهی از خبرگان مسائل جوانان در این مرکز مشغول به کار خواهند شد. یک خط تلفن ویژه اطلاع رسانی هم در این مرکز اطلاعات لازم را در اختیار خانواده خواهد گذاشت. هزینه coderreاحداث این مرکز اعلام نشده است. کودر در بیانیه ای که در این رابطه منتشر کرده یادآور شده “افراطی شدن ـ رادیکالیسم، پدیده پیچیده و چند لایه ای است.»

با اعلام این طرح گروهی به انتقاد از آن پرداخته اند از جمله ژولیوس گری، وکیل کارشناس حقوق بشر ضمن نا کارآمد خواندن و عدم ضرورت احداث چنین مرکزی این پرسش را مطرح کرده که آیا خشونت گرایی فقط مخصوص مسلمانان است. بر اساس گفته های شهردار مونترال این مرکز قرار است تا چند هفته دیگر آماده و شروع به کار کند.