شهروند علی شریفیان: براساس گزارش خبرگزاری کانادا به نقل از مقامات آر سی ام پی در جریان حمله به پارلمان کانادا و چند روز بعد از آن یعنی از روز ۲۲ تا ۲۴ اکتبر بجز مخارج معمول محافظت از پارلمان مبلغ ۳۳۰ هزار دلار اضافی کاری به پلیس محلی و همینطور افسرانی که از خارج از اتاوا برای کمک به Canada-Parliament-Securiyاقدامات امنیتی ویژه به کار فراخوانده شدند، پرداخت شده است.

یک سخنگوی آر سی ام پی گفته است با توجه به بودجه ای که ما در اختیار داریم این مبلغ هزینه سنگینی محسوب می شود. این مبلغ خرج محافظت های بی سابقه از پارلمان و نواحی اطراف آن شده است.

در کنار این پرداخت ۳۳۰ هزار دلاری به وسیله آر سی ام پی، شهرداری اتاوا هم یک صورتحساب ۳۷۵ هزار دلاری برای هزینه های غیر معمول این چند روز داشته است.

در نامه ای که شهردار اتاوا به تاریخ پنجم فوریه ۲۰۱۵ نوشته و ارسال شده از مقامات دولت فدرال درخواست کرده که این صورتحساب را بپردازد تا شهرداری اتاوا مشکلی برای پرداخت هزینه های امور جاری خود پیدا نکند.