شهروند- علی شریفیان: دیوید جانستون چهره ی با سابقه آکادمیک، استاد دانشگاه و رئیس دانشگاه های متعدد که پس از بازنشستگی به وسیله استفن هارپر، نخست وزیر دولت فدرال به فرمانداری کل کانادا انتخاب شد با وجود اینکه دوره فرمانداری پنج ساله اش به زودی تمام می شود، اما نخست وزیر کانادا وی را برای مدت دو سال دیگر در مقام خود ابقا کردdavid-johnston.

دیوید جانستون در روز ۱۴ دسامبر ۲۰۱۲ به مقام فرمانداری کل کانادا رسید. با وجود اینکه دوره فرمانداری کل کانادا به طور دقیق مشخص نیست، اما حدود پنج سال است مگر اینکه به وسیله نخست وزیر وقت این دوره تمدید با طولانی تر شود. روز سه شنبه استفن هارپر با انتشار بیانیه ای اعلام کرد دیوید جانستون تا سال ۲۰۱۷ در مقام خود باقی خواهد ماند تا نقش بسیار مهم خود را در جشن های بزرگ و با شکوه یکصد و پنجاهمین سالگرد تأسیس «کنفدراسیون کانادا» ایفا کند. هارپر در این بیانیه دیوید جانستون را یک «فرماندار کل استثنایی» توصیف کرده است.