شهروند- علی شریفیان: سید شهروردی، امام یکی از مساجد آلبرتا و بنیانگذار «شورای عالی اسلامی کانادا» همراه با ۳۷ امام و رهبر مذهبی دیگر جوامع مسلمان شهرهای مختلف کانادا با صدور فتوایی ضمن محکوم کردن افراطی گری و اعمال داعش اعلام کردند که داعش و همه کسانی که از آن حمایت کنند و یا به پیروی از رهبران داعش بپردازند، مسلمان نیستند.

در فتوای این امامان که هفته گذشته از جوامع مسلمانان تورنتو، مونترال، ونکوور و ادمونتون در کلگری گرد آمدند توضیح داده شده این گروه از افراد را باید از جوامع اسلامی طرد و هر نوع ارتباطی را با آنها قطع کردislam-leaders.

سید شهروردی به خبرنگاران رسانه ها توضیح داد هر کسی که به اعمال داعش نگاه کند در می یابد که آنها مسلمان نیستند و قانون اسلام را زیر پا گذاشته اند. سید شهروردی یادآور شده مسلمانان می دانند که وقتی فتوایی (از طرف مراجع) صادر می شود لازم الاجرا است.

یادآوری اینکه مسئله نفوذ داعش در میان جوانان کشورهای غربی و از جمله کانادا و جذب آنها و کشاندنشان به سوریه و عراق برای به اصطلاح جنگ با کفار و پایه گذاری خلافت اسلامی در جهان یکی از مسائلی بوده که در چند ماه اخیر نگرانی های بسیاری به وجود آورده است. در ماه ژانویه فاش شد که شش جوان ۱۸ تا ۲۰ ساله از کبک به ترکیه رفته تا از آنجا به سوریه بروند و به نیروهای داعش بپیوندد. پیش از آن یک جوان اتاوایی که به داعش پیوسته و در چند ویدئو به عنوان سخنگوی داعش عمل می کرد، سروصدای فراوانی در کانادا برپا کرد. مقامات امنیتی کانادا به عنوان یکی از راه حل های افراطی شدن جوانان، همکاری امامان و رهبران مسلمانان را برای جلوگیری از جذب جوانان به داعش ضروری دانسته اند. امامان و رهبران مذهبی مسلمانان کانادا پیش از این هم به طور پراکنده نیروهای داعش را مذمت کرده و آنها را نامسلمان خوانده و محکوم کرده اند. این اولین اقدام دست جمعی ۳۸ امام و رهبر مذهبی مسلمانان کاناداست که به صورت فتوایی تجلی پیدا کرده است.