مدیر سیستم‌های مکانیزه سازمان بازنشستگی کشوری اعلام کرد: در حال حاضر روزانه حدود ۱۰ هزار مشترک بازنشسته، حکم حقوقی خود را از طریق پایگاه اینترنتی  …


شماره ۱۲۰۴ ـ پنجشنبه ۲۰ نوامبر  ۲۰۰۸


 

ایرنا: مدیر سیستم‌های مکانیزه سازمان بازنشستگی کشوری اعلام کرد: در حال حاضر روزانه حدود ۱۰ هزار مشترک بازنشسته، حکم حقوقی خود را از طریق پایگاه اینترنتی سازمان بازنشستگی کشوری دریافت می کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان بازنشستگی کشوری ، "مهدی عبدالهیان" افزود: بازنشستگان مشترک صندوق بازنشستگی کشوری می توانند با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان به آدرس www. Cspf.ir با تماس با تلفن گویا به شماره ۸۸۹۶۸۴۳۰- ۰۲۱ آخرین حکم حقوقی خود را دریافت کنند.

وی همچنین تصریح کرد: بازنشستگان که در استان تهران حقوق خود را به طور مستقیم از سازمان بازنشستگی کشوری دریافت می کنند می توانند با مراجعه به این پایگاه اینترنتی نسبت به دریافت فیش حقوقی خود اقدام کنند و یا از طریق سامانه پیام کوتاه،‌ از خلاصه اطلاعات در فیش حقوقی خود مطلع شوند.

عبدالهیان پرداخت حقوق بازنشستگان سایر استان‌ها از طریق دستگاه‌های اجرایی را دلیل عدم ارایه این خدمت به آنان عنوان کرد.

وی تاکید کرد: ثبت نام قراردادهای بیمه عمر و حوادث و پرداخت غرامت آن، جمع آوری اطلاعات مربوط به سوابق مدیریتی و خدمت در مناطق جنگی به منظور اعمال در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و جمع آوری اطلاعات متقاضیان قانون بازنشستگی پیش از موعد نیز از خدماتی است که در پایگاه اینترنتی سازمان بازنشستگی کشوری برای مشترکان شاغل پیش بینی شده است.