شهروند- علی شریفیان: جمعه هفته پیش کریس هال گزارشگر شبکه سی بی سی خبر داد مقامات مسئول امور امنیتی دولت محافظه کاران قصد دارند زمانی که لایحه سی ۵۱ که به لایحه «مبارزه با تروریسم» مشهور شده بند به بند در مجلس خوانده می شود تا مورد بررسی قرار گیرد در پاسخ به اعتراضات و انتقادهایی که از مفاد این لایحه و نتایج اجرایی آن شده، تغییرات و متمم هایی ارائه کنند.

کریس هال در گزارش خود گفته است به طور کلی «شفاف» سازی کلمات در کل لایحه از جمله تغییرات خواهد بود. منتقدان لایحه سی ۵۱ یکی از انتقادات عمده شان اینست که معنی کلمات به کار برده شده در موارد زیادی مبهم است. بجز این دولت محافظه کاران قرار است چهار متمم بر بندهای لایحه اضافه کنند. از جمله اینکه بر اساس مفاد این لایحه ماموران سازمان اطلاعات و امنیت کانادا «قدرت» «دستگیر» کردن کسی را نخواهند داشت و یا متمم دیگری که استفاده از اطلاعات به دست آمده از شهروندان و به اشتراک گذاشتن آنها بین سازمانها، دوایر و ادارات و مراکز دولتی محدود خواهد بود.

با انتشار این گزارش مسئولان و مقامات ان دی پی گفته اند که در انتظار شنیدن و خواندن این تغییرات و متمم ها خواهند ماندBill-C51.

توماس مولکر انتقادات شدیدی در باره این لایحه مطرح کرده و آن را در تضاد و ناقض حقوق شهروندی و محدود کردن آزادی فردی کانادایی ها می داند. یادآوری اینکه هم ان دی پی و هم حزب لیبرال با ارائه لایحه به طور رسمی در یادداشت هایی به مجلس و به مسئولان دولت فدرال داده اند که در آنها گفته اند متمم هایی برای اضافه کردن به این لایحه در راستای اصلاح کامل آن دارند. تعداد متمم های این دو حزب مخالف با لایحه و حالا چهار متممی که قرار است به آن اضافه بشود بسیار فراتر می رود.