شهروند- علی شریفیان: مقامات دولت انتاریو اعلام کردند بودجه۵۸۷ میلیون دلاری در اختیار دولت های شهری گذاشته می شود تا برای خدماتی چون ساختن پناهگاه های موقتی اضطراری – امدادی ، کمک به افراد یا خانواده هایی که در معرض خطر بی خانمان شدن قرار دارند، کمک مالی فوری به مستاجرانی که به خاطر نداشتن پول حکم تخلیه محل مسکونی شان صادر شده و همچنین کمک به بانک های غذا هزینه شودHomeless.

تورنتو یک سوم از این بودجه ۵۸۷ میلیون دلاری را دریافت خواهد کرد. برای انجام کامل این طرح و رسیدن به هدف نهایی، پایان مشکل «بی خانمانی»، تاریخ دقیقی اعلام نشده است.

دولت لیبرال انتاریو در سال ۲۰۰۸ وعده داد ۲۵ درصد از ۹۰ هزار کودکی که در فقر زندگی می کنند در عرض ۵ سال از وضعیت نابسامان نجات دهد و موفق به انجام این کار در موعد مقرر نشد و دولت فدرال را مسئول عدم موفقیت آن طرح خواند.