شهروند- علی شریفیان: هفته گذشته مدیران ارشد شبکه رادیو و تلویزیونی سی بی سی اعلام کردند به علت کمبود بودجه و به منظور صرفه جویی در مجموع از بخش خبر شبکه در مناطق مختلف کشور ۱۴۰ نفر را کنار خواهند گذاشت. این گروه در بخش مهم تهیه اخبار و گزارش های محلی سی بی سی مشغول به کار هستندcbc.

اخراج این گروه ۱۴۰ نفره در سال ۱۵ میلیون دلار در کل هزینه های سی بی سی صرفه جویی خواهد کرد. جنیفر مک گوییر، مدیر و رئیس کل گروه نگارش سی بی سی می گوید این صرفه جویی امکانی فراهم می آورد تا سی بی سی بتواند محتوای مطالب سایت های خود را به میزان زیادی ارتقاء دهد. به گفته مک گوییر قرار است بخش تولیدات اینترنتی سی بی سی ۸۰ نفر را به این منظور استخدام کند. بالاترین تعداد کسانی که قرار است در بخش خبرها . گزارش های محلی اخراج شوند از آلبرتا هستند که تعداشان به ۳۷ نفر می رسد و بعد از آلبرتا انتاریو قرار دارد که از ۱۴۰ اخراجی ۳۰ نفر سهم خواهد برد.