شهروند- شروع سال ۲۰۱۸ میلادی برای بسیاری از ما سرآغاز زندگی و عشق و امیدهای تازه است و گاهی فراموش می کنیم که مرگ واقعیتی است که در عین زندگی و کنار آن اتفاق می افتد و گاهی بسیار تراژیک و عاشقانه به وقوع می پیوندد. در ادبیات اما به این واقعیت بیشتر توجه شده است و بسیاری از شاعران زمستان را فصل تراژدی و مرگ می نامند. آدا بئاتریس، ۸۳ ساله و همسرش گرانت هارولد تریبنر، ۹۰ ساله قربانی تراژدی مرگ زمستان ۲۰۱۸ بودند. این زوج عاشق که سالها در کنار هم در Exeter  انتاریو زندگی می کردند روز جمعه هفته گذشته بر اثر سرما جان خود را از دست دادند و بدرود حیات گفتند.

داستان از این قرار است که هارولد که شب قبل برای انجام کارهای خانه به انباری پشت خانه رفته بود، در آنجا دچار حمله قلبی شدید شد و آوا که برای یافتن همسرش راهی انبار شده بود نتوانست سرما را تاب بیاورد و هرگز به انبار نرسید. جسد این زوج روز جمعه پیدا شد و جامعه ای متشکل از خانواده و دوستان را در ناراحتی و اندوه غرق کرد. تمامی دوستان از این زوج به عنوان افرادی بسیار مهربان و شوخ طبع یاد می کنند که همیشه در همه جا حضور داشتند. قرار است بر روی سنگ قبر آنها نوشته شود :”من رستاخیز و زندگی هستم. کسی که به من ایمان دارد، زنده است در حالی که می میرد”. آوا و هارولد سه فرزند دارند که یکی از آنها فوت کرده است و همچنین دارای پنج نوه هستند.