شهروند علی شریفیان: روز پنجشنبه ی گذشته بعدازظهر بزرگترین تظاهراتی که امسال و تاکنون علیه دولت لیبرال ها در کبک صورت گرفت، از ساعت یک در میدان ویکتوریا واقع در قلب مرکز شهر برگزار شد.

به گفته برگزارکنندگان در این تظاهرات بیش از ۷۵ هزار نفر شرکت داشتند. عمده تظاهرکنندگان دانشجویان بودند ولی بنا به گزارش رسانه ها اعضای اتحادیه ها و سندیکاهای مختلف، استادان و کارکنان دانشگاه ها، آموزگاران و دیگر اقشار مردم هم در این تظاهرات شرکت داشتند.

خلاف تظاهرات عظیم تابستان سال ۲۰۱۲ که علیه افزایش شهریه دانشگاه ها بود، تظاهرات روز پنجشنبه مونترال علیه «سیاست های ریاضتی» دولت فیلیپ کویارد به منظور رفع کسری بودجه برگزار شدanti-austerity-protest-Montreal.

تظاهرکنندگان با دادن شعارهای تندی مخالفت خود را با کاهش بودجه و هزینه های آموزش، خدمات درمانی و خدمات رفاهی اجتماعی دولت لیبرال اعلام کردند. در این تظاهرات عمده دانشجویان از دانشگاه کبک در مونترال بودند، اما دانشجویان کالج های انگلیسی زبان «سه ژپ» و گروهی از دانشجویان دانشگاه مک گیل هم شرکت داشتند.

در جریان تحولات سیاسی چند ماه اخیر و در دنباله آن، پس از این تظاهرات ۱۲۰۰ استاد و اعضای هئیت علمی دانشگاه کبک در مونترال نتوانستند با نمایندگان دولت به توافقی درباره قرارداد تازه خود برسند و به همین دلیل دست به یک اعتصاب دو روزه زدند.

هفته گذشته دولت لیبرال بودجه ای به مجلس ملی کبک ارائه کرد که بنا بر مفاد آن بدون بالا بردن مالیات ها قرار است کسری بودجه استان را ترمیم کند.