به گزارش تورنتو استار بارش برف و باران روز یکشنبه ۱۶ نوامبر منجر به قطع برق بسیاری از مناطق انتاریو شد و قطعی برق تا پاسی از شب نیز ادامه داشت.  


شماره ۱۲۰۴ ـ پنجشنبه ۲۰ نوامبر  ۲۰۰۸


 

به گزارش تورنتو استار بارش برف و باران روز یکشنبه ۱۶ نوامبر منجر به قطع برق بسیاری از مناطق انتاریو شد و قطعی برق تا پاسی از شب نیز ادامه داشت. در این میان سخنگوی سازمان برق اعلام کرد: «تا شب حدود ۴۵ هزار مشترک ما در تاریکی به سر می بردند. بارش برف و باران سنگین و وزش شدید باد منجر به افتادن تعداد زیادی درخت و قطعی برق شد».

بنا به گزارشات رسیده بیشترین قطعی برق در مناطق بری، اورالیا و هانترویل صورت گرفت. بخش تاسیسات و پشتیبانی حداکثر سعی خود را برای رفع نقص انجام داد. ولی برخی مشترکین تا روز دوشنبه نیز با قطعی برق مواجه بودند.