دولت سودان و گروه اصلی شورشیان دارفور برای بازگرداندن آرامش به این منطقه جنگ زده به توافقی ضمنی رسیده اند. به گزارش منابع دیپلماتیک، خرطوم و  …


شماره ۱۲۱۷ ـ پنجشنبه  ۱۹ فوریه ۲۰۰۹


 

بی بی سی: دولت سودان و گروه اصلی شورشیان دارفور برای بازگرداندن آرامش به این منطقه جنگ زده به توافقی ضمنیکمپ پناهندگان در سودان
رسیده اند.

به گزارش منابع دیپلماتیک، خرطوم و جنبش عدالت و برابری روز سه شنبه توافقنامه حسن نیت امضا خواهند کرد.

این توافق نتیجه گفت وگوهای دو طرف در دوحه قطر است. بر این اساس، طرفین برای توقف حملات به اردوگاه های پناهندگان و مبادله زندانیان به توافق رسیده اند.


 

بیشتر از دو میلیون نفر در این اردوگاه ها پناه گرفته اند و در معرض تهاجم همیشگی، ربوده شدن و تجاوز جنسی هستند.

سایر گروه های شورشی این توافق را نپذیرفته اند.

سردبیر امور آفریقای بی بی سی می گوید دولت سودان با امضای این توافقنامه به جامعه بین المللی نشان می دهد که زیر فشار بین المللی به سوی صلح در حال حرکت است.

ناآرامی های دارفور شش سال پیش پس از شورش قبیله های آفریقایی تبار دارفور در اعتراض به برخورد تبعیض آمیز دولت عرب تبار آغاز شد.

در پی این شورش، شبه نظامیان عرب تبار جنجوید در دارفور به تخریب و تخلیه روستاهای آفریقایی تباران منطقه روی آوردند.

سازمان ملل متحد تعداد قربانیان غیرنظامی در دارفور را ۳۰۰ هزار و تعداد آوارگان داخلی را دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر برآورد کرده است.