الفاظ بد، ناسزا، ریشخند، تلخی و خشم. این نشانه های آشنا ، روز ۱۶ نوامبر بار دیگر در برنامه پرسش و پاسخ انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال، عادات پیشین لیبرال ها  …


شماره ۱۲۰۴ ـ پنجشنبه ۲۰ نوامبر  ۲۰۰۸


 

الفاظ بد، ناسزا، ریشخند، تلخی و خشم. این نشانه های آشنا ، روز ۱۶ نوامبر بار دیگر در برنامه پرسش و پاسخ انتخاب رهبر جدید حزب لیبرال، عادات پیشین لیبرال ها را به مردم کانادا یادآور شد. برنامه پرسش و پاسخ  باب ری نماینده پارلمان از تورنتوی مرکزی، روز ۱۶ نوامبر در می سی ساگا صورت گرفت و جلسه یاد شده به صورت غیر علنی انجام شد.


 

"ری" در سخنرانی خود خطاب به اعضای حزب گفت:« تا زمانی که ما طرز نگرش خود را تغییر ندهیم، موفق نخواهیم شد. ما باید سیاست بازتری  اتخاذ کنیم و اجازه دهیم روشنایی و هوای تازه سیستم کهنه لیبرال ها را جانی تازه بخشد». دو رقیب ری، دومینیک لوبلان، نماینده پارلمان از نیو برانزویک و مایکل ایگناتیف که در این جلسه حضور داشتند، نسبت به غیر علنی بودن برنامه اعتراض داشتند و هر دو خواستار برگزاری جلسات آتی  به صورت علنی شدند.


 

به گزارش تورنتو استار، طی هفته گذشته که باید تماما به تشکیل جلسات پرسش و پاسخ می گذشت، کاندیداها به سرزنش کردن و طعنه زدن به یکدیگر پرداختند، سیستمی که همیشه در حزب لیبرال حاکم بوده  است. شرایط نابسامانی که پیش از انتخاب استفان دیان به عنوان رهبر حزب وجود داشته، در ماه های اخیر بین ری و ایگناتیف در جریان است.


 

لوبلان، ۴۰ ساله یکی از کاندیداهای رهبری حزب می گوید:«به نظر من جنگ قدرتها برای رسیدن به قدرت بیشتر تنها پیروی از یک عادت غلط پیشین است. ما خود از این همه تنش داخلی خسته ایم. در این میان ری و ایگناتیف با طرح ایده های جدید تر و به سخره گرفتن یکدیگر به جنگ تن به تن مشغولند. گویی گلوی یکدیگر را فشار می دهند. مردم به افراد بالغ و روشنفکر اعتماد می کنند و این منش اخلاقی و منطقی نیست».


 

ایگناتیف ۶۱ ساله، به خبرنگاران گفت:« من صرفا قصد دارم از قوانین حزب تخطی نکنم. امیدوارم روزی رسد که ما به راحتی به مردم نزدیک شویم و آنها بتوانند مشکلاتشان را با ما درمیان بگذارند».  مایک کروالی، مدیر حزب لیبرال در انتاریو اظهار کرد:« سه کاندیدای ما دو هفته پیش دعوت شدند و هر سه از این دعوت استقبال کردند. قرار بر این بود که جلسات به صورت غیر علنی انجام شود لیکن اکنون دو نفر از کاندیداها در این مورد اعتراض دارند».


 

ری معتقد است: «حزب لیبرال یک حزب کاملا سیاسی است و امور آن را نمی توان به مسائل خانوادگی شباهت داد. مسائلی هست که باید در خفا عنوان شود و کشاندن آن به سوی عامه کاری بس بیهوده است». در تصدیق سخنان ری، ایزابل متکاف از اعضای حزب لیبرال می گوید:«حزب باید رشد بیشتری داشته باشد. ما باید بتوانیم مردم بیشتری را به سوی خود جذب کنیم و به شیوه شفاف تری ارتباط برقرار کنیم».