شهروند علی شریفیان: پس از اخراج جنجالی ژیان قمیشی، مجری مشهور برنامه محبوب «کیو» به اتهام مزاحمت و تجاوزات جنسی، جانیس روبن، وکیل متخصص امور کار و استخدام که از سوی مدیران سی بی سی استخدام شده بود تا درباره فضای کاری سی بی سی و رابطه قمشی با همکاران خود و نیز شکایات زنان علیه قمشی بررسی کند، هفته گذشته بررسی خود را منتشر کرد

جانیس روبن، وکیل متخصص امور کار و استخدام

جانیس روبن، وکیل متخصص امور کار و استخدام

.

در گزارش این وکیل کارشناس به طور کلی آمده که مدیران مسئول سی بی سی به وظایف خود در برخورد با چنین مواردی به درستی عمل نکرده اند. پس از استخدام این وکیل سی بی سی از همه کسانی که به هر شکلی با قمشی مشکلی داشته اند، دعوت کرده بود که با این وکیل تماس بگیرند. همکاری با وی اما داوطلبانه بوده است.

جانیس روبن در گزارش خود نوشته چند شکایت در مورد «مزاحمت های جنسی» بوده است که مدیران خیلی آنها را جدی نگرفته و به آنها نپرداخته اند. به طور کلی ژیان قمشی بر اساس یافته های این وکیل برخلاف استانداردهای سی بی سی رفتار و در موارد متعددی از موقعیت خود سوءاستفاده کرده است.

به دنبال انتشار این گزارش هوبر لاکروآ و هدر کانوی مدیر عامل و معاونت بخش انگلیسی سی بی سی در یک کنفرانس خبری شرکت کردند. لاکروآ از آنچه گذشته اظهار تاسف کرد و با تاکید گفت ما می توانستیم و خواهیم توانست که بهتر از اینها عمل کنیم. ژیان قمیشی روز ۲۶ اکتبر ۲۰۱۴ به خاطر رفتاری که مدیران سی بی سی آن را غیر قابل قبول خواندند، از کار در این شبکه اخراج شد.