شهروند علی شریفیان: روز شنبه هفته گذشته برای دومین بار هزاران نفر در اعتراض به لایحه سی ۵۱ که به لایحه ضد تروریسم مشهور شده، در شهرهای مختلف کانادا به تظاهرات گسترده ای دست زدند. این تظاهرات از جمله در شهرهای هالیفکس، اتاوا، ویندزور، کلگری، ادمونتون ، ونکوور و ویکتوریا برگزار شدbill-c-51-protest.

این تظاهرات چند روز پیش از خوانش سوم در صحن مجلس و رای گیری انجام شده است.

در این لایحه که در ماه ژانویه به وسیله دولت محافظه کاران فدرال به پارلمان ارائه شده عمدتا به سازمانها و مقامات امنیتی برای مبارزه با تروریسم قدرت فوق العاده ای می دهد.

مخالفان بر این باورند که اجرای این لایحه اگر به صورت قانون درآید عملا دخالت در زندگی خصوصی مردم را برای ماموران و مقامات امنیتی آزاد خواهد کرد. ان دی پی و حزب سبز با کل این لایحه مخالفت کرده و نمایندگان آنها به لایحه رای منفی خواهند داد. لیبرال ها گفته اند اگر متمم هایی به مفاد لایحه اضافه شود به آن رای مثبت خواهند داد.