دولت دالتون مک گینتی تا پایان سال ۲۰۰۸، بودجه قابل توجهی را به منطقه ریچموند هیل تخصیص داده است.


شماره ۱۲۰۴ ـ پنجشنبه ۲۰ نوامبر  ۲۰۰۸


 

دولت دالتون مک گینتی تا پایان سال ۲۰۰۸، بودجه قابل توجهی را به منطقه ریچموند هیل تخصیص داده است. ریچموند هیل با تصویب یک فوریت، بودجه ۸/۵ میلیون دلاری دریافت خواهد کرد  و به منطقه یورک نیز بودجه ۷/۵۲ میلیون دلاری اعطا می شود.

دولت انتاریو به منظور توسعه مسائل زیر ساختاری و بهبود سرویس های عمومی  بودجه یاد شده را به شهرداری های هر ناحیه تخصیص داده است. و در مجموع حدود ۱/۱ بیلیون دلار به تمامی شهرداری های استان اعطا شده است. این بودجه صرف توسعه راه ها، پل سازی، بهبود وضعیت سیستم حمل و نقل عمومی، پروژه های عمرانی شهرداری و افزایش امکانات سرویس های اجتماعی خواهد شد.


 

دکتر رضا مریدی در این باره بیان میکند:« بودجه ۸/۵ میلیون دلاری شهر ریچموند هیل با سرپرستی دولت در شهرداری ها صرف خواهد شد و این قدم خوبی است که ریچموند هیل را به سوی پیشرفت بیشتر سوق می دهد. دونسان، وزیر اقتصاد انتاریو معتقد است:«سرمایه گذاری در بخش های زیربنایی در کامیونیتی های مختلف انتاریو، موقعیت های شغلی جدیدی برای خانواده ها ایجاد می کند که خود در تقویت هر چه بیشتر کامیونیتی ها موثر است».


 

دیو بارو شهردار ریچموند هیل ضمن تشکر از دولت انتاریو بیان کرد:« دولت به درخواست کمک ما پاسخ مثبت داد. این بودجه قطعا به ما کمک شایان ذکری خواهد کرد». همچنین بیل فیش، مدیر اجرایی منطقه یورک نیز اظهار کرد:«من خوشحالم که می بینم دولت انتاریو ۵۲ میلیون دلار بودجه در اختیار منطقه یورک قرار داده است. این بودجه قطعا تغییرات اساسی در منطقه به وجود خواهد آورد».


 

با تعیین چنین بودجه ای در سال ۲۰۰۸، مردم منطقه شاهد تغییرات اساسی در امور زیر ساختاری چون راه سازی، بهبود وضعیت خیابانها، سیستم حمل و نقل و … خواهند بود. بودجه یاد شده به شهرداری ها اجازه می دهد به راحتی مسائل غیر قابل پیش بینی که در پایان سال اتفاق می افتد را به راحتی پوشش دهند. علاوه بر بودجه تخصیصی سال ۸-۲۰۰۷ ، دولت انتاریو این بودجه کمکی ۱/۱ بیلیون دلاری را به عنوان کمک هزینه به شهرداری ها تخصیص داد که این خود کسری ۶۰۰ میلیون دلاری کل شهرداری های استان را نیز مرتفع می کند.


 

از سوی دیگر لازم به یادآوری است که دولت انتاریو تا سال ۲۰۱۱ بودجه بیشتری را به شهرداری ها تخصیص خواهد داد. این مبلغ نزدیک به ۸/۲ بیلیون دلار برآورد شده که نسبت به بودجه قبلی، ۷/۱ بیلیون دلار افزایش داشته  است، یعنی افزایش ۱۶۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۰۳. روز ۳۱ اکتبر سال جاری دولت مک گینتی اعلام کرد :«سود حاصله از تمامی کمک هزینه های اجتماعی و عواید دادگاه ها به حساب شهرداری واریز شود. تا سال ۲۰۱۸ وقتی تمامی عواید عودت داده شود در مقایسه با سال ۲۰۰۷، درآمد ۵/۱ بیلیون دلاری عائد شهرداری خواهد شد».