به گزارش تورنتو استار پلیس تورنتو در جستجوی سه مرد جوان است که به احتمال زیاد در جریان قتل علی گرکان دست داشته اند.  


شماره ۱۲۰۴ ـ پنجشنبه ۲۰ نوامبر  ۲۰۰۸


 

 به گزارش تورنتو استار پلیس تورنتو در جستجوی سه مرد جوان است که به احتمال زیاد در جریان قتل علی گرکان دست داشته اند. جسد سوخته مقتول، جمعه گذشته در یک جاده خارج از شهر نزدیک بری یافت شده است. روز جمعه یک رهگذر به پلیس گزارش داد، جسمی در یک گودال کنار جاده ششم در حال سوختن است.

قاتل یا قاتلان برای عدم تشخیص هویت، مقتول را سوزانده اند. لیکن کارشناسان پلیس پس از شناسایی مقتول دریافتند او به ضرب جراحات وارده به قفسه سینه توسط کارد از پای درآمده است. سابقه دندانپزشکی مقتول ۴۷ ساله در شناسایی جسد موثر بود.

هم اکنون پلیس تورنتو و ناحیه یورک به سه نفر مظنون بوده و در جستجوی آنان هستند. مظنونان عبارتند از: محمد علی کرزقی ۲۳ ساله، پیام خستو ۲۵ ساله و آرش آرشوند ۲۲ ساله که همگی متهم به قتل از نوع درجه دو هستند.