readers-letter-logoیادداشتی به حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه، در روزنامه به خاک نشسته کیهان

علی خامنه ای “حضرت آقای” شما، همان گنده گویی های رهبر کبیر انقلاب، روح الله خمینی را دارد، اما حضرت آقا “بیضه” امام راحل را ندارد. از این رو است که ایشان از یکسو از “نرمش قهرمانانه” می گوید و هیئت مذاکره کننده را برای رسیدن به توافق بر سر برنامه هسته ای با آمریکا روانه لوزان می کند. و از سوی دیگر پادوهایی مانند شما، کریمی قدوسی و کوچک زاده در مجلس را برای رسیدن به توافق به جان جواد ظریف و هیئت مذاکره کننده می اندازد.

امام راحل پیش روی ملت ایران و مردم جهان دست هایش را بالا برد و زهر خوردن خود را برای پذیرش پایان جنگ با صدام حسین اعلان کرد. خمینی شعور این را داشت که بفهمد با فاجعه ای که از نظر تلفات جانی و انسانی و خسارت های مالی بر سر مردم و کشور به خاطر ادامه جنگ به بار آمده است، و هر روز تلفات انسانی و خسارت مالی فزون تر می شود، او چاره ای ندارد مگر این که تصویب شورای امنیت برای پایان دادن به جنگ را بپذیرد. تصمیم گیرنده برای ادامه جنگ با صدام حسین او بود. بنابراین خمینی می دانست، اگر او مسئولیت آن فاجعه را شخصن قبول نکند ارزش و منزلت خود را به عنوان رهبر از دست خواهد داد. علی خامنه ای جای خمینی نشسته است. آدم هایی مانند شما هم او را رهبر انقلاب می خوانند. در حالی که آدم های زنده و فراوانی وجود دارند که بدانند علی خامنه ای در جریان انقلاب کسی نبود که رهبر انقلاب باشد. اما، علی خامنه ای اکنون به جای خمینی نشسته است، طبیعی است که خواستار همان مقام و منزلت خمینی باشد، ولی متاسفانه شخص ایشان مایه، شخصیت و مهمتر “بیضه” امام راحل را ندارند. برای همین هم هست که از وحید خراسانی مهمترین مجتهد و مرجع در قم، بر سر دعوای آهسته و بلند گریه، گریه کردن برای امام حسین تو دهنی می خورد و جیک اش هم در نمی آید. آقای خامنه ای یاد گرفته است برای سرپوش گذاشتن بر روی اشتباهاتش حاشیه سازی راه بیاندازد تا بدین وسیله اصل و موضوع اشتباهش فراموش بشود. اشتباهات مهندسی انتخابات برای به ریاست جمهوری نشاندن احمدی نژاد در سال ۸۸، تظاهرات بی سابقه مردم برای ابراز مخالفت شان با نتیجه انتخابات و سرانجام سرکوب خونین مردم با حاشیه سازی ها به صورت فتنه ای برای براندازی نظام جمهوری اسلامی درآمد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی هم عامل صهیونیست و آمریکا شدند. علی خامنه ای سعی کرد با این حاشیه سازی ها اشتباهات و شکست خود را در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ ماست مالی بکند. اکنون هم که تیر برنامه هسته ای، آن چنانکه خواسته حضرت آقا بود به سنگ خورده است، چوب این شکست را با حاشیه سازی باید جواد ظریف بخورد.

تصمیم های کلان و به ویژه در موردهای نظامی ـ امنیتی در کشور را علی خامنه ای می گیرد. این را مردم ایران و دولت های خارجی خوب می دانند. توافق لوزان، خوب یا بد، هر چه هست زهری است که علی خامنه ای نه اینکه باید بخورد، بلکه در همان دقیقه ای که این توافق اعلان گردید، زهر آن به حلق حضرت آقا ریخته شد. مسئولیت توافق لوزان با علی خامنه ای است. حسن روحانی و جواد ظریف آلت های به انجام رسیدن این توافق می باشند. پرگویی های شما مانند سرمقاله “دست آوردها و یا از دست داده ها” در کیهان همانست که زیباکلام به شما گفت، عبث است. شارلاتان بازی های کریمی قدوسی و کوچک زاده و همانندهای آنها به جز سبک کردن بیشتر حضرت آقا در پیش مردم ایران و جهان فایده دیگری نخواهد داشت.