رضا خندان (مهابادی) نویسنده، منتقد ادبی و عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران به دفتر مرکزی وزارت اطلاعات احضار شد. اوایل صبح امروز ۹ اردیبهشت چند تن از ماموران امنیتی منزل رضا خندان را تفتیش کردند، سپس دست نوشته ها ، آرشیوهای گوناگون، هارد کامپیوتر، گوشی موبایل و . . . او را ضبط کرده و با خود بردند. طبق برگه ی احضاریه که ماموران به رضا خندان تحویل داده اند ایشان باید روز یکشنبه ۱۳ اردیبهشت برای بازجویی به ساختمان مرکزی وزارت اطلاعات مراجعه کند. در این برگه “شعبه ۱۲ بازپرسی دادگاه رسانه و فرهنگ” خندان را به “فعالیت تبلیغی علیه نظام” متهم کرده است.

رضا خندان مهابادای (راست) و بکتاش آبتین از اعضای کانون نویسندگان ایران به دادگاه احضار شدند

رضا خندان مهابادای (راست) و بکتاش آبتین از اعضای کانون نویسندگان ایران به دادگاه احضار شدند

چند روز پیش نیز وزارت اطلاعات بکتاش آبتین عضو دیگر هیئت دبیران کانون نویسندگان ایران را احضار کرده بود.