شهروند- علی شریفیان: در گزارش مفصلی که روز جمعه هفته پیش از سوی مدیران شرکت حمل و نقل شهری تورنتو منتشر شد و در اختیار رسانه ها هم قرار گرفت، آمده است که بین سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ رانندگان این شرکت دولتی ۱۸ هزار تصادف داشته اند.
در توضیحات این گزارش با ارائه ارقام و آمار آمده که دست کم یک سوم این تصادفات قابل اجتناب بوده اند. به نظر مردم و کارشناسان امور حمل و نقل شهری این آمار نگران کننده می نماید و همه خواستار پیدا کردن راه حلی برای کاهش تصادفات تی تی سی شده اند.

TTC
اندی بی فورد مدیرعامل تی تی سی اما در مصاحبه ای با تلویزیون سی بی سی گفته است به این شمار تصادف باید با توجه به اینکه در طول چهار سال بررسی شده رانندگان اتوبوس های تی تی سی ۷۵۰ میلیون کیلومتر رانندگی کرده اند، نگاه کرد و با این ترتیب و با توجه به مسافت طی شده این آمار، آمار نگران کننده ای نیست. در گزارش همچنین توضیح داده شده که در هفتاد درصد این تصادفات رانندگان تی تی سی مقصر نبوده اند و سی درصد مابقی هم همانطور که قبلا ذکرش رفت قابل اجتناب بوده اند. تعدادی از رانندگان تی تی سی رکورد بسیار بدی دارند و چند بار تصادف کرده اند. از جمله یکی از رانندگان ۳۰ تصادف داشته است. اندی بی فورد گفته است هزینه بیمه وسائل نقلیه تی تی سی تنها در سال ۲۰۱۳ ، حدود ۲۷ میلیون دلار بوده است.
باب کینیر، دبیرکل اتحادیه کارکنان تی تی سی در رابطه با گزارش منتشر شده گفته است یکی از عوامل و فاکتورهای موثر تا بالا بودن این آمار و ۱۸ هزار تصادف رانندگان ترافیک سنگین بزرگشهر تورنتو بویژه در مناطق مرکزی شهر بوده است. این ترافیک که روز به روز هم پیچیده تر شده و به یکی از مشکلات عمده شهر تبدیل گردیده، امکان مانورهای لازم و به موقع رانندگان را گرفته و می گیرد.
ترافیک بزرگشهر تورنتو یکی از موضوعات مهم در جریان انتخابات شهری هم هست و کاندیداهای مختلف مقام شهرداری تا کنون طرح های مختلفی برای بهبود آن ارائه کرده اند.