Lise-Thibaul-

شهروند- علی شریفیان: رسانه های کانادا و از جمله روزنامه لاپرس چاپ مونترال و رادیو کانادا روز دوشنبه در گزارش های خود خبر دادند که محاکمه « لیز تی بوو» فرماندار کل پیشین کبک بالاخره پس از مدتها تاخیر و کشمکش بین دادگستری کانادا و کبک و وکلای وی به اتهام ارتکاب هشت جرم در دادگاهی در شهر کبک، پایتخت ملی استان کبک آغاز شد و بیست و هفتمین فرماندار کل کبک در این دادگاه حاضر شد تا از خود دفاع کند. وی متهم است که مجموعا در سال هایی که فرمانده کل کبک بوده ۷۰۰ هزار دلار از پول مالیات دهندگان را با حساب سازی خرج کارها و خریدهایی کرده که به وظایفش مربوط نمی شده است ولی همه این مبلغ را از دولت فدرال و کبک گرفته است.

خانم لیز تی بوو از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۷ عهده دار مقام فرمانداری کل کبک بوده است و با وجود پرداخت تمام هزینه هایش با تقلب و حسابسازی ۷۰۰ هزار دلار سوءاستفاده مالی کرده است. خانم تی بوو تا کنون می گفته که اولا این اتهامات بی اساسند و به علاوه وی مصونیت ویژه ای به خاطر توشیع مقامش از سوی ملکه الیزابت دارد. در سال ۲۰۱۳ دادگاه عالی کانادا این ادعای وی را رد کرد و بار دوم یک قاضی دادگستری کبک هم این رای را وارد دانسته و تقاضای استفاده از مصونیت سیاسی فرماندار کل پیشین را رد کرد.

خانم لیز تی بوو ۷۵ ساله در جلسه اول محاکمه اش در دفاع از خود گفته است که من تمام عمر درستکار بوده ام و الان خوشحال هستم که این امکان را پیدا کرده ام که بی اساس بودن این اتهامات را ثابت کنم. محاکمه وی در این دادگاه در شهر کبک ادامه دارد.