فرهاد فرسادی  

از اول سپتامبر۲۰۱۰/ بخش اول

تب و تاب زیادی در شرکتهای بیمه در شرف انجام است و قانون گذاران در پی آن هستند که با توجه به وظیفه خطیری که به عهده دارند بتوانند تغییر و تحولات مدون و نوین را که به تصویب رسیده، نظارت و هر چه بهتر و سریعتر اجرا نمایند.

اولین سئوالی که برای همه مطرح خواهد شد آن است که این تغییرات چه تاثیری بر پوشش بیمه ای و حق بیمه ها خواهد گذاشت و قانون گذاران به دنبال چه هدفی بوده اند.

از آنجا که این بحث بسیار طولانی و تخصصی است امکان دارد در جای دیگری بتوان به آن پرداخت ولی در این برهه اجازه می خواهد فقط به استانداردهای جدید که همه ما را  از اول سپتامبر ۲۰۱۰ تحت الشعاع قرار می دهد، اشاره کرد.

بیمه های اجباری اتومبیل در انتاریو کدام است؟

 

مستحضر هستید که هر کدام از ایالت های مختلف کانادا از قوانین بیمه ای خاصی بهره مند هستند و کانادا از دو رویه حقوقی متفاوت پیروی می کند :

۱ـ تبعیت کردن از رویه حقوقی(قانون مدون) در ایالت کبک

۲ـ تبعیت کردن از رویه حقوقی (قانون مشترک) در بقیه ایالتها

قانون مدون: برای اجتناب از بحث تخصصی به زبان ساده بایستی گفت که قانونی است که ما  سالیان سال در ایران و فرانسه و چند کشور دیگر شاهدش بودیم. همانگونه که بیان شد تمامی  مواردی که در جامعه  از نظر حقوقی و کیفری ممکن است پیش بیاید را بررسی و بعد از تصویب توسط مجلس و هیئت قانون گذاران به قوه قضاییه به صورت کتاب قانون

ارجاع خواهد شد که متکی به ماده ها و تبصره های گوناگونی است و در هر مورد وکلا و قضات به آنها اشاره می نمایند و رای صادر می شود.

قانون مشترک: در هر شکایت جدید قانون گذاران و قضات از رای های قضات قبلی که در موارد مشابه صادر شده است، استفاده کرده و رای های قبلی قضات به جای کتاب قانون مورد استناد قرار می گیرند. در این رویه استدلال بر آن است که هر مورد مشابه با توجه به رویه اجتماعی مشترک امکان تطابق بهتری را از قانون مدون دارد.

از جانب دیگر، ۴ ایالت کانادا دارای بیمه دولتی برای بیمه های اتومبیل هستند که عبارتند از: منیتوبا، ساسکاچوان، بریتیش کلمبیا و کبک به این صورت که هر دارنده اتومبیل با صادر شدن برگه مالکیت اتوماتیک وار(فتوکپی برگه صورتی) دارای بیمه اتومبیل است.

با توجه به موارد مطرح شده دریافتیم که هر ایالت از ویژگی خاصی در بیمه اتومبیل بهره مند است.

 

پوشش اجباری بیمه های اتومبیل در انتاریو:

 

۱ـ پوشش بیمه های شخص ثالث در مورد صدمات جانی (۱۹۰۰۰۰ دلار و خسارات مالی ۱۰۰۰۰ دلار)

 “Third Party Liability”

 ۲ـ پوشش بیمه های حوادث سرنشین شامل رانندگان و سرنشینان و پیاده ها و همگی افراد درگیر در یک تصادف.

“Accident Benefit”

۳ـ پوشش بیمه ای برای رانندگانی که در یک تصادف مقصر هستند ولی نه راننده و نه دارنده خودرو بیمه نامه ندارند.

“Uninsured Automobile”

 ۴ـ پوشش بیمه ای که در صورت مقصر بودن شخص ثالث این امکان را به زیان دیده میدهد تا با مراجعه به شرکت بیمه خودش نه شرکت بیمه مقصر حادثه) زیان وارده را جبران کند.

“Direct Compensation Property Damage”

تمامی موارد یاد شده دارای تعاریف حقوقی و مستندات و رویه های قانونی است که توجه شما خوانندگان محترم را به دنباله مقاله  در شماره های بعدی شهروند جلب می نمایم.

 

*فرهاد فرسادی کارشناس ارشد بیمه است. 

www.cirmco.com