ali-rezaee

هراز نیوز: علی رضایی فعال سیاسی تُرک که از ۱۵ بهمن ماه سال ۹۳ و در آستانه روز جهانی زبان

مادری در فرودگاه مهرآباد تهران بازداشت و به بازداشتگاه اوین منتقل شده بود، شامگاه روز یکشنبه بیستم اردیبهشت پس از گذشت ۹۵ روز، با تودیع وثیقه، به طور موقت آزاد شد.

وثیقه اخذ شده از طرف شعبه ۶ دادگاه انقلاب تهران و به ریاست امین ناصری حدود یکصدوپنجاه میلیون تومان بوده است.

علی رضایی در مدت بازداشت با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی روبرو بوده است.

علی رضایی متولد قوشاچای، کارشناس ارشد برنامه نویسی و از طراحان شناخته شده در صنعت چاپ و نشر آذربایجان است که سال ها در بین فعالان مدنی تُرک فعالیت کرده است.