شهروند- علی شریفیان: بنا به گزارش تورنتو استار خانم سیندی نیکلاس شناگر ماراتون هوای آزاد و نماینده سابق مجلس به علت ناراحتی کبد روز پنجشنبه هفته گذشته درگذشت. رقیب و دوست نزدیک وی خانم کیم لومس دون درباره سیندی نیکلاس گفته:«سیدنی شناگری قوی، سریع و رقیبی قدرتمند بود.»

درگذشت نیکلاس نه تنها فقدانی برای خانواده اش، بلکه برای همه خانواده شناگران است.

cindy-nicholas

سیندی نیکلاس در سالهای ۷۰ و ۸۰ جزو یک گروه از شناگرانی بود که شناهای ماراتونی زیادی را شنا کرد. وی از جمله در سال ۷۰ کانال مانش، کانال بین فرانسه و انگلیس را شنا کرد و در ۱۶ سالگی توانست رکورد جهانی شنا در دریاچه انتاریو را به دست آورد. سیندی نیکلاس از سال ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۰ هم از حزب لیبرال نماینده مجلس انتاریو از اسکاربروو بود.