Fahmy

شهروند- علی شریفیان: محمد فهمی روزنامه نگار مصری ـ کانادایی و رئیس دفتر قاهره شبکه ی الجزیره، علیه این شبکه در یک دادگاه کانادایی طرح دعوی کرد و خواستار ۱۰۰ میلیون دلار غرامت شد.

فهمی در شکایت خود اعلام کرده که بی توجهی شبکه الجزیره منجر به دستگیری او در مصر شده است.

فهمی که به اتهام همکاری با سازمان تروریستی (اخوان المسلمین) بیش از ۴۰۰ روز را در زندانی در مصر گذراند، می گوید که اقدامات “الجزیره” او را پشت میله های زندان فرستاد. فهمی رئیس دفتر بخش انگلیسی الجزیره در قاهره بود.

بخش انگلیسی الجزیره در جریان سرنگونی محمد مرسی، رئیس جمهور منتخب از اخوان المسلمین و جایگزینی آن با نظامی ها، از فعالیت به زبان عربی منع شده بود. به گفته ی فهمی، الجزیره به هشدارهای او در خصوص عدم به کارگیری افراد غیر حرفه ای برای تهیه گزارش برای شبکه اهمیتی نداده بود و در جریان آن التهاب ها، گزارش هایی به منظور تضعیف دولت وقت پخش می کرد.

در یک کنفرانس خبری در قاهره، وکیل فهمی، جوانا گیالاسان، شکایت او را مطرح کرد و گفت به دلیل صدمات حاصل از پیامدهای زندان، الجزیره باید چنین غرامتی را پرداخت کند.

در شکایت فهمی که روز پنجم می ۲۰۱۵ تحویل دادگاه شد، آمده است، قصور شبکه منجر به سلب آزادی، درد شدید، لطمه به اعتبار حرفه ای و اضطراب و پریشانی برای از دست دادن شهروندی مصر شده است.

فهمی برای آزاد شدن از زندان مجبور شد که تابعیت مصری خود را واگذار کند.

فهمی همچنین به دنبال دریافت غرامت برای معالجه ی کتف خود است که در زندان صدمه دیده و به گفته ی او سبب معلولیت دائمی اش شده است.